Dự án - Thiết Kế Website Siêu Thị Hoa Ba

Công Ty TNHH Giáo Dục và Thương Mại Dịch Vụ Hoa Ba

Thiết Kế Website Siêu Thị Hoa Ba

Một trong những dự án tiêu biểu mà KDN Solution đã thực hiện đó là Thiết kế Website Siêu Thị Hoa Ba cho Khách hàng/Đối tác: Công Ty TNHH Giáo Dục và Thương Mại Dịch Vụ Hoa Ba – HOA BA CO., LTD. Dự án được thực hiện năm 2020 lấy cảm hứng thiết kế giao diện và tính năng từ Bách Hóa Xanh/Thế Giới Di Động.

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC

HOA BA CO., LTD

Công Ty TNHH Giáo Dục và Thương Mại Dịch Vụ Hoa Ba

  • www.sieuthihoaba.com.vn

HÌNH ẢNH DỰ ÁN