FAQs - KDN Solution có quản trị website cho khách hàng sau khi bàn giao không?

Sau khi bàn giao website tới quý khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện bảo hành trong khoảng thời gian được thoả thuận theo hợp đồng. Sau khi hết thời hạn bảo hành, nếu quý khách có nhu cầu muốn chúng tôi quản trị hệ thống website thì chi phí sẽ được tính theo bảng giá được công bố trên website.